Fastighetsägaren har ett ansvar att hålla ett rimligt brandskydd i sin fastighet. Det innebär bl,a att han måste se till att risken för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder blir så liten som möjligt.
Då är skorstensfejaren den expert som han kan vända sig till. Kommunerna har ansvar för att alla sotningspliktiga objekt sotas.


Sotningen skall utföras av den lokale skorstensfejarmästaren eller någon av hans medhjälpare. Normalt håller de reda på när ett objekt skall sotas och aviserar i god tid till fastighetsägaren att det är tid att sota. Vanligen anges då en viss tid då sotningen skall ske. Skulle tiden vara olämplig kan fastighetsägaren vända sig till Herrljunga Sotningsdistrikts kontor eller på det telefonnummer som står på aviseringen och komma överens om en annan tid. I sådana fall kan sotningen bli något dyrare än om den angivna tiden accepteras. Om ingen kan vara hemma när skorstensfejaren kommer bör man i förväg komma överens om hur denne skall få tillträde till fastigheten.


I samband med sotningen gör skorstensfejaren en kontroll av brandskyddet i anslutning till sotningsobjekten. Också de takskyddsanordningar som behövs för sotningen kontrolleras.
Om felaktigheter upptäcks görs ett muntligt eller skriftligt påpekande. Brandskyddskontroll skall också göras då ett sotningsobjekt inte har använts under en period av tre år eller längre.


Kontakta skorstensfejarmästaren innan eldstaden eller rökkanalen tas i bruk, också vid nyinstallation eller ändringar av eldstäder eller rökkanaler bör skorstensfejarmästaren kontaktas för brandskyddskontroll.

.

Besök oss

Herrljunga Sotningsdistrikt

Boråsvägen 20

524 42 LJUNG

Ring oss

Kontor: 0513-500 37
Gert (Herrljunga) 0705-242910
Martin (Annelund) 0706-402504
Marie 0704-253029

Maila oss

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Handla pellets

Besök Pellts online eller någon av våra pelletsdepåer.

Kontakta oss för hemleverans.